Όροι Κράτησης

 • Ο οδηγός πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 ετών
 • Όλοι οι ενοικιαστές πρέπει να έχουν έγκυρο Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ενοικίαση του αυτοκινήτου. (άδειες από Αμερικη – Αυστραλια – Ν.Ζηλανδια – Καναδά είναι έγκυρες δεν χρειάζονται Διεθνές)
 • O τύπος αυτοκινήτου αναφέρεται ενδεικτικά.
 • Oι τιμές καθορίζονται βάσει παραλαβής/παράδοσης του οχήματος στην ίδια τοποθεσία ενοικίασης αυτού. Η μία ημέρα ενοικίασης υπολογίζεται βάσει 24ώρου από τη στιγμή της παραλαβής του αυτοκινήτου από τον πελάτη. Δεν προσφέρεται ενοικίαση για διεθνείς διαδρομές.
 • Δεν επιτρέπεται μεταφορά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου μεταξύ νησιών μόνο κατόπιν συμφωνίας με την εταιρια.
 • Ενοικίαση χωρίς επιστροφή στο σημείο εκκίνησης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος.
 • Υποχρεωτικές ή επιπλέον επιβαρύνσεις που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω μπορούν να εξοφλούνται μόνο στο τοπικό κατάστημα, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στο συμβόλαιο ενοικίασης.
 • Δεν χρεώνεστε τίποτα εξτρα από την συμφωνημένη τιμή
 • Σε περίπτωση μερικής χρήσης συμβολαίου δεν επιστρέφονται χρήματα χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία μας.
 • Δεν θα εξυπηρετούνται πελάτες που δεν έχουν επιβεβαιώσει την κράτηση τους.
 • Η ασφάλεια δεν καλύπτει καμία ζημία προκληθείσα από σύγκρουση κατόπιν χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών ή από παράνομη χρήση ή παραβίαση σημάτων οδικής κυκλοφορίας.

Γρήγορη Κράτηση

Επιλογή Κατηγορίας Αυτοκινήτου:
Μήνυμα (λεπτομέρειες άφιξης όπως Αρ. Κράτησης)
captcha